//sammyjeridi.com/wp-content/uploads/2021/07/sammy-suit.jpg

Idag driver jag olika entreprenörsprojekt vid sidan av mitt författarskap. Ett kafferosteri, Kaffekiin AS, där konceptet är lokalproducerat kaffe med smak och kvalitet. Vi säljer endast egen producerat kaffe till företag och privatpersoner.

Jag har sedan tre år tillbaka även starta ett spelindustriprojekt, Polar Game Industry, i kommunen Nordreisa i Nordnorge. Jag ville bidra med något strategiskt smart till ett mindre distrikt som flera granndistrikt kan vara med på att bygga upp.

Jag har lyckats få med mig en av världens bästa inom spelutvecklingsutbildningar, Change Maker Educations med sin skola Futuregames.